ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Przy oświetlaniu miejsca gotowania należy pamię­tać o takim umieszczeniu źródła światła, aby nie raziło . w oczy i rzeczywiście umożliwiało wgląd do naczynia z przygotowującą się potrawą, oraz o doborze wła­ściwej oprawy.Przed umocowaniem oprawy na stałe należy — prowizorycz­nie ale bezpiecznie podłączoną oprawą — trochę pomanipulo- wać, aby znaleźć dia niej naj­lepsze miejsce. Dobre efekty do­je umieszczenie dość silnego źródła światła nad trzonem ku­chennym, wewnątrz okapu na jego zewnętrznej ścianie. Źródło światła jest wtedy ukryte i nie razi w oczy, a oświetla miejsce pracy jak gdyby od strony pa­trzącego.Niezależnie od wyboru miej­sca należy wybrać właściwą oprawę.

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!