ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH ZASAD

Znajomość podstawowych za­sad prawidłowego zorganizowa­nia pracy w kuchni ułatwi nam w niej pracę. Ponadto są jeszcze inne sprawy, mające także wiel­kie znaczenie dla sprawnej pra­cy w kuchni, jak: dobre oświe­tlenie, wentylacja, rodzaj ma­teriałów użytych do obudowy, czy wreszcie – związane z tym zagadnienia estetyki, które zo­staną omówione na dalszych stronach książki. Postaram się przeanalizować problemy’ prawi­dłowego toku pracy w różnych układach kuchen, czyli inaczej mówiąc – pokazać jak w róż­nych typach pomieszczeń ku­chennych powinien wyglądać prawidłowy ciąg pracy.


Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!