ZASTANAWIAJĄCE PRZEMIANY

Ale już nieco dalej w rowoju histo­rycznym kuchnia feudała stano­wiła oddzielne – przeznaczone^ głównie do przygotowywania po­żywienia — pomieszczenie, w któ­rym on sam już wcale nie prze­bywał. Natomiast jego pod­władni, mieszkający w kurnych chatach, nadał większość życio­wych czynności mieli zlokalizo­wanych w tej jednej izbie. Oczy­wiście, także poziom rozwoju kultury . materialnej miał wtedy, poza systemem organizacji spo­łecznej, decydujące znaczenie. Zastanawiając się nad prze­mianami, które są tu wspomnia­ne w ich rozwoju historycznym, można zauważyć, że początkowo przebiegają one zgodnie z roz­wojem innych dziedzin kultury materialnej.

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!