WIELKOŚĆ RODZINY

Nie wystarczy wziąć pod uwagę tylko wielkość ro­dziny, to znaczy ilość osób razem mieszkających i prowadzących wspólne gospodarstwo, ważna jest jeszcze jej struktura. Istotne jest bowiem czy rodzinę stanowią sami dorośli, czy są dzieci i w jakim wieku, a w związku z tym, jakie są potrzeby żywienia się ro­dziny. Zrozumiałe, że będą one zupełnie inne, gdy ro­dzina składa się tylko z osób dorosłych, a inne — gdy są małe dzieci. Czynniki te bardzo rzutują na potrze­by, które winna zaspokoić nasza kuchnia. Wiąże się z tym również sposób prowadzenia go­spodarstwa.

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!