WIĘKSZOŚĆ PRODUKTÓW

Chyba „na słowo” nale­ży uwierzyć, że jednak jest to bardzo istotne miejsce pracy w całym ciągu stanowisk. Przez „biegłych w problemie” zostało ono uznane za główne miejsce pracy. Trzeba akceptować ich zda­nie, a przynajmniej zgodzić się, że jest to miejsce bar­dzo ważne i zawsze starać się, aby było odpowiednio wygodne, a więc przede wszystkim — dostatecznie obszerne. Zresztą o szczegółach technicznych będzie mowa dalej, teraz zajmijmy się kolejnością czynności, pamiętając, że jesteśmy przy czwartym stanowisku pracy.Jak powiedziano, większość produktów przygotowa­nych w głównym miejscu pracy poddaje się obróbce termicznej, aby stały się potrawami

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!