SPOSÓB PROWADZENIA GOSPODARSTWA

Sposób prowadzenia gospo­darstwa zależny jest od tradycji, upodobań, stopnia zamożności, no i trybu życia poszczególnych członków rodziny. Z tym,ostat­nim wiążą się kolejne pytania: kto prowadzi gospodarstwo? Czy jest to członek rodziny, czy oso­ba obca, czy jest’to matka pro­wadząca gospodarstwo i wycho­wująca dzieci, czy babcia, czy też sama pani domu pracując zawodowo na „drugim etacie” prowadzi gospodarstwo? Jaki jest udział innych członków ro­dziny w pracach w kuchni, czyli-      kto i ile pomaga? Ma to prze­cież wpływ na wielkość poszcze­gólnych miejsc pracy.

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!