RZECZYWISTE WYMIARY

Należy zdać sobie sprawę z rze­czywistych wymiarów kuchni, jej wyposażenia technicz­nego i naszych możliwości finansowych, ewentualnie osobistych umiejętności technicznych, czylj uwzględnić tzw. współczynnik realności. Po przeprowadzeniu analizy własnych potrzeb,* skon­frontowaniu ich z realnymi możliwościami, można wreszcie przystąpić do zastanowienia się nad samym urządzeniem kuchni. Czynnikami wpływającymi bardzo poważnie na rezultat naszych wysiłków będą — oprócz możliwości finansowych — warunki przestrzenne i tech­niczne oraz znajomość zasad prawidłowego urządze­nia kuchni.Natomiast wszy­stkie inne wymienione problemy należy rozstrzygać sa­memu. Jednak bez zbytniej skromności mogę stwier­dzić, że to wcale nie taka mała pomoc, choć dotyczy tylko jednego z długiej listy zasygnalizowanych pro­blemów.

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!