POZORNIE DUŻA RÓŻNORODNOŚĆ

Pomimo pozornie dużej różnorodności rozwiązań urządzenia kuchni, można .je sprowadzić do kilku za­ledwie schematów. W ramach jednego schematu roz­wiązania będą się różnić jedynie wielkością Posz“*- aólnych stanowisk pracy, miejscem załamania ciągu roboczego i kierunkiem przebiegu procesu pracy. Najprostszym schematem układu kuchni jest układ jednorzędowy. Polega on na tym, że ciąg stanowisk pracy uszeregowano wzdłuż jednej ściany.Optymalna długość takiego ciągu została już wyżej obliczona i wynosi 5 m 40 cm. Nie ulega tez wątpli­wości. że nawet gdyby nasza kuchma mmła Potzebnq długość wolnej ściany, to nie byłaby jednak wygodny Wymagałaby bowiem zbyt wiele chodzenia wzd uz ciągu .

 

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!