POWIERZCHNIA KUCHENKI

W kuchence przedstawionej na tym rysunku ciąg roboczy jest taki jak minimalny w kuchni o ciągu jed­norzędowym, został on jednak załamany wzdłuż dwu ścian. Automatycznie między miejscem mycia a miej­scem gotowania, czy|i w głównym miejscu pracy, uzyskało się dodatkową przestrzeń o powierzchni 60X 60 cm; wymiary pomieszczenia, w którym taki układ można zastosować wynoszą 160X190 cm. Powierzchnia całej kuchenki może więc mieć nie­wiele ponad 3 m*, podczas gdy kuchenka o ukła­dzie jednorzędowym i o krótszym ciągu płaszczyzn roboczych musiałaby mieć wymiary minimum 230X X150 cm, czyli powierzchnia wynosząca 3,5 m*.Załamanie ciągu płaszczyzn roboczych może na­stąpić praktycznie w każdym jego miejscu.

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!