PIERWSZE OGNISKO

Pierwsze ognisko rozpalone w celu przyrządzenia strawy było jednocześnie pierwszą prakuchnią. Za­łożone w wykopanym w ziemi dołku, obłożone przy­padkowo znalezionymi kamieniami, w sposób mniej lub bardziej wymyślny stało się, poza szeregiem innych zastosowań, miejscem prac przygotowawczych i same­go przyrządzania strawy. Na ognisku pieczono i gotowano, w sąsiedztwie zaś gromadzono urządzenia pomocnicze, przygotowy­wano produkty do sporządzania posiłku, trzymano za­pas wody. Tuż obok rozdzielano przygotowaną potra­wę, ho i oczywiście — spożywano ją. A zatem dokony­wano, w sposób bardziej lub mniej prymitywny, prze- myślany pod względem organizacyjnym lub przypad­kowy, czynności — dziś nazywanych kuchennymi.

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!