PIERWSZA KUCHNIA

O   pierwszej kuchni, w znaczę* niu zbliżonym ‘ do dzisiejszego pojęcia, można mówić chyba dopiero od momentu, kiedy to źródło ciepła znalazło się w po­mieszczeniu, w którym czynności związane z przygotowywaniem posiłków zaczęły zdecydowanie przeważać nad innymi czynnoś­ciami. Miejsce przygotowywania po­traw zostało wyraźniej wydzielo­ne, chociaż np. spożywanie po­siłków prawie nieodłącznie po dzień dzisiejszy odbywa się w tym samym pomieszczeniu. Po­dział funkcjonalny pomieszczeń można łatwo zaobserwować na przestrzeni dziejów ludzkości: od pieczary i jaskini, poprzez sza­łas, prymitywną chatę, aż do bu­dowli, którą już nazywamy do­mem. W różnych rejonach geo­graficznych, w różnych strefach -klimaty.

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!