PARA WODNA

Niektóre zostały już omówio­ne, a co najważniejsze, podano sposoby ich usunię­cia. Były to sprawy utrudniajqce zorganizowanie pra­widłowego. toku pracy. Pozostałe problemy wiqżq się z wentylacją i oświetleniem. Omówimy je kolejno. Gotowanie, smażenie, pieczenie, duszenie, czyli wszelkie formy obróbki termicznej produktów – jak to fachowo nazwaliśmy — powodujq, że w kuchni, zanie­czyszcza się przy tej okazji powietrze i wzrasta tem­peratura — robi’ się gorqco i czuć intensywniej różne zapachy. Dobrze, gdy będq to zapachy przyjemne. Z praktyki jednak wiemy, że jest spora ilość produk- , tów bardzo smacznych, ale w czasie przerabiania wy- dzielajqcych niezbyt miłe wonie. Jeżeli doda się do tego przypadkowe przypalenie tłuszczu, woń natural- nq niektórych artykułów spożywczych i przypraw, oraz ogromnq ilość pary wodnej, wydzielanej w czasie go­towania, smażenia i pieczenia, to oczywiste będzie, że pomieszczenie kuchenne musi być dobrze wentylo­wane.

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!