OKAP KUCHENNY

Dla tych, którzy decydujq się na wykonanie u siebie w kuch­ni takiego urządzenia,- podam niżej kilka praktycznych wska­zówek.Najważniejsza sprawa to wy­bór odpowiedniego materiału. Jeżeli w kuchni jest trzon elek­tryczny lub nawet gazowy, to okap nie musi być. wykonany z materiałów niepalnych, gdyż praktycznie niebezpieczeństwo zapalenia się okapu jest takie samo jak np. wiszącej obok szafki kredensowej. Jeżeli jed­nak okap* ma być umieszczony nad trzonem węglowym iub ni­sko nad kuchenką gazową, yvte- dy bezwzględnie należy go wy­konać z blachy lub szkła i me­talu. Wspominam tu o możliwo­ści  niskiego umieszczenia oka­pu, gdyż oczywiste jest, że będzie on tym skuteczniej działał — im będzie bliżej źródła pary i za* pachów.. Przy projektowaniu okapu należy wziąć pod uwagę wysokość, na której ma on być umieszczony. Okap nie powi­nien przeszkadzać w czasie go­towania.

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!