NIERÓWNY ROZDZIAŁ

Nie­równy rozdział środków wytwarzania, rozwarstwienie społeczne, różnice poziomu materialnego życia, powo­dujące taniość siły roboczej, sprawiły, że nie było po­trzeby myślenia o postępie technicznym w tej dzie­dzinie. Nie warto było myśleć o racjonalizacji pracy na tym odcinku, ani o ulżeniu pracującym w kuchni. Koniec wieku XIX przyniósł bardziej istotne zmiany; postęp techniczny dokonany w innych dziedzinach za­czął jak gdyby automatycznie, na zasadzie wypełnia­nia próżni, wdzierać się do kuchni. Początek naszego wieku, głównie na skutek prze­mian społeczno-gospodarczych, jakie zaczęły dokony­wać się. w całym cywilizowanym świecie, przyniósł pierwsze próby, a następnie zupełnie niezłe rezultaty rozwiązania problemu organizacji tego fragmentu co­dziennej działalności ludzkiej.

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!