MIEJSCE GOTOWANIA

Za­decydowała o tym ilość wykonywanych tam czynności, rozmaitość używanych sprzętów i duży nakład czasu. Często, nawet w czasie gotowania lub po jego za­kończeniu, z niektórymi potrawami lub ściślej — pro­duktami po obróbce termicznej — wraca się do głów­nego miejsca pracy, w celu dalszych zabiegów tech­nologicznych.Po piątym stanowisku pracy, jakim jest miejsce gotowania, następnym w logicznej kolejności i ostat­nim będzie miejsce odstawiania ugotowanych potraw. Tu będzie się je ostatecznie wykończać przed spoży- clerh — nadawać „ostatni szlif” — doprawiać, przekła­dać do innych naczyń, dekorować. Stąd gotowe potra­wy podaje się do stołu; Miejsce to nazwijmy naj­ogólniej miejscem wykończania i pamiętajmy, że jest ono, zawsze za miejscem gotowania, jako szóste z kolei.

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!