KOLEJNOŚĆ MIEJSC PRACY W KUCHNI

Przy omawianiu poszczególnych rozwiązań nigdzie dotychczas nie zwracano uwagi na to, aby kolejność miejsc pracy miała określony kierunek. Należy zawsze pamiętać, że decydujące znaczenie ma kolejność sta­nowisk pracy, bez względu na to czy kierunek przebie­gu pracy odbywa się od strony lewej w prawo, czy odwrotnie. ‚Gospodyni wprowadzona do prawidłowo urządzonej kuchni, w której proces pracy ma wszelkie dane, żeby przebiegać sprawnie, prawdopodobnie nie zauważy, w którą stronę on się odbywa.Niektórzy , uznają jednak za wygodniejszy kierunek pracy od strony lewej do prawej. Nie oznacza to, że kuchnia, w której możliwy jest tylko układ o odwrot­nym kierunku, musi być zła, tym bardziej że statystycz­nie biorąc istnieje tyle samo kuchni z kierunkiem le­wym, co i z kierunkiem prawym. Wystarczy tylko zadbać ó właściwą kolejność miejsc pracy oraz o nie­które inne sprawy, które zostaną jeszcze omówione.


Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!