JEDNAKOWA WYSOKOŚĆ

Przy odstawianiu naczyń z go­rącymi potrawami wspólna wy­sokość ma, jak wiadomo, szcze­gólnie ważne znaczenie. Dodatkową, choć nie baga­telną zaletą wspólnej płaszczy­zny pracy dla wszystkich stano­wisk, jest łatwość utrzymania jej w czystości, zwłaszcza gdy jest ona odpowiednio wykończona.A zatem miejsca pracy w ku­chni powinny mieć jednakową wysokość, dostosowaną do wzro­stu osoby, która tu pracuje. Na podstawie przeciętnego wzrostu kobiety ustalo­no, ze najwłaściwsza jest wysokość 85 cm. Taka też powinna byc wysokość kuchenek i chłodziarek do­mowych oraz mebli kuchennych. Oczywiście, w indy­widualnych przypadkach jest, możliwość dobrania so­bie mnej wysokości, aczkolwiek pociągnie to za sobą trochę kłopotów i kosztów.


Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!