GŁÓWNE PRACE

Zastanówmy się nad głównymi pracami wykonywa­nymi w naszej kuchni-warsztacie przy przygotowywa­niu posiłków, a więc używając już nomenklatury warsz­tatowej — -nad przebiegiem* procesów technologicz­nych,.które mają tu miejsce. Nie wchodząc zbyt szczegółowo w procesy przygo­towywania potraw — często bardzo różnorodnych — można stwierdzić ogólnie, że każdy z nich należy roz­począć od zgromadzenia potrzebnego surowca, a mó­wiąc: językiem bardziej codziennym — od przygoto­wania sobie potrzebnych produktów. Trzeba je wyjąć z miejsca, gdzie są przechowywane — ze spiżarni, szaf­ki, chłodziarki, czy wreszcie z koszyka lub siatki, jeżeli były przed chwilą przyniesione.

 

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!