FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE

Wymienione tu układy należą do najbardziej typo­wych rozwiązań kuchni. Nie zawsze możliwe jest urzą­dzenie pomieszczenia kuchennego według konkretne­go, podanego tu przykładu, ale znajomość tych ukła­dów na pewno ułatwi najbardziej prawidłowe w da­nych. warunkach zorganizowanie pracy. Ostateczna decyzja będzie oczywiście zależeć od kształtu kuchni, różnego rodzaju występów i wnęk, wymagających in­dywidualnie dostosowanego układu wyposażenia. Na­leży starać się, żeby zastosowany układ był jak naj­bardziej związany z pomieszczeniem, a także — w określonej sytuacji — funkcjonalnie najwłaściwszy. Inne przedstawione tutaj rozwiązania oparte są, jeżeli cho­dzi o kształt I wymiary pomieszczeń kuchennych, o po­zycje katalogu projektów typowych (tzw. „zestawy wo­jewódzkie”), co pozwoli przynajmniej niektórym znaleźć propozycje układów pasujących ideal­nie do ich kuchni.

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!