CO GDZIE BĘDZIE?

Tak więc pierwszym miejscem w kuchni, które zo­stało wymienione, jest miejsce gromadzenia i przecho-‚ wywania potrzebnych produktów; dopiero stąd roz­poczyna się dalsze postępowanie. Cóż to będzie?Zależnie od rodzaju produktów i tego, co ma być z nich zrobione, dokonuje się teraz tzw. wstępnej ob­róbki. Polega ona m. in. na oczyszczeniu warzyw i wy- krajaniu z nich niejadalnych części, porcjowaniu (rozbieraniu) mięsa, patroszeniu i skrobaniu ryby i po­dobnych czynnościach, których dokonuje się na pro­duktach jeszcze „brudnych”. Oczywiście, są takie pro­dukty, które nie wymagają wcale wstępnej obróbki i     mogą to miejsce ominąć — przeskoczyć, np. jajka do gotowania lub gotowy makaron.

 

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!