ANALIZA POTRZEB

Należałoby więc na wstępie zastanowić się, co chcemy, czy raczej — co musimy w naszej kuchni robić, a następnie dopiero zdecydować jaka ona w związku z tym być powinna. Trzeba więc przeanalizować swoje potrzeby, odróż­nić je od chęci, zorientować się w realnych możliwoś­ciach i dopiero zabrać się do myślenia na temat, jak ma wyglądać nasza kuchnia. Na urządzenie kuchni będą rzutować następujące sprawy: wielkość I struktura rodziny, wielkość miesz­kania, jego układ przestrzenny i funkcjonalność, spo­sób organizacji życia rodzinnego, stopień zamożności oraz tradycje, upodobania, przyzwyczajenia. Sprawy te zostaną omówione po kolei, aby ułatwić Czytelni­kom przeprowadzenie analizy własnej sytuacji.

Cześć, mam na imię Robert i prowadzę bloga na temat kuchni. Jeśli jesteś miłośnikiem tego tematu, zapraszam Cię z całego serca do lektury moich wpisów!