Wygenerowano: 16 październik 2016, 17:05

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa Boga skierowanie do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia, które kościół przechowuje i jako Objawienie Boże podaje. Pismo Święte ma podwójnego autora: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali. Jest ono niezmienne i wieczne jak Bóg. Składa się z 72 ksiąg: Stary Testament- 45 ksiąg, Nowy Testament- 27 ksiąg.


W Biblii możemy znaleźć zapisy czym jest Pismo Święte, np.:2 List do Tymoteusza


Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości- aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu (2Tm 3,16-17)


Księga Psalmów


1 Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana,

prawym przystoi pieśń chwały.

2 Sławcie Pana na cytrze,

śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach.

3 Śpiewajcie Jemu pieśń nową,

pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!

4 Bo słowo Pana jest prawe,

a każde Jego dzieło niezawodne2.

5 On miłuje prawo i sprawiedliwość3:

ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.

6 Przez słowo Pana powstały niebiosa

i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego4.

7 On gromadzi wody morskie jak w worze:

oceany umieszcza w zbiornikach5.

8 Niech cała ziemia boi się Pana

i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata!

9 Bo On przemówił, a wszystko powstało;

On rozkazał, a zaczęło istnieć6.

10 Pan udaremnia zamiary narodów;

wniwecz obraca zamysły ludów.

11 Zamiar Pana trwa na wieki;

zamysły Jego serca - poprzez pokolenia.

12 Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan -

naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

13 Pan patrzy z nieba,

widzi wszystkich synów ludzkich7.

14 Spogląda z miejsca, gdzie przebywa,

na wszystkich mieszkańców ziemi:

15 On, który ukształtował każdemu z nich serce8,

On, który zważa na wszystkie ich czyny.

16 Nie uratuje króla liczne wojsko

ani wojownika nie ocali wielka siła.

17 W koniu zwodniczy ratunek

i mimo wielkiej swej siły nie umknie9.

18 Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją,

nad tymi, co ufają Jego łasce,

19 aby ocalił ich życie od śmierci

i żywił ich w czasie głodu.

20 Dusza nasza wyczekuje Pana,

On jest naszą pomocą i tarczą.

21 W Nim przeto raduje się nasze serce,

ufamy Jego świętemu imieniu.

22 Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie,

według ufności pokładanej w Tobie! Orędzia NMP
 
25 maj 2018
 
25 kwiecień 2018
 
25 marzec 2018
 
25 luty 2018
 
25 styczeń 2018
 
25 grudzień 2017
 
25 listopad 2017
 
25 październik 2017
 
25 wrzesień 2017
 
25 sierpień 2017
 
25 lipiec 2017
 
25 czerwiec 2017
 Dziennik
dzisiaj
 
Co mówią dusze czyśćcowe o Janie Pawle II ?
 
Patron Internetu i Programistów - Św. Izydor
 
Królowa
 
Królowa Nieba i Ziemi
 
Jezus moim ratownikiem
 
Bądź cierpliwy
 
Gram miłości
 
Jezu Ufam Tobie
 
Prawdziwy mężczyzna
 
Szacunek do drugiego człowieka
 
WTC zapada się
 
Modlitwa do Anioła Mądrości
 
3 modlitwy o uzdrowienie z depresji
 
Akt oddania swego życia Jezusowi
 
Danuta Holecka: Dzięki modlitwie dostaję wszystko!
 
Modlitwa o przemianę życia
 
Modlitwy do Ducha Świętego
 
Odkryła jak wyciągnąć tysiące dusz z Czyśćca
 
Potężna modlitwa o CUD przemiany życia
 
Telegram do św. Józefa
 Kalendarz
w przygotowaniu ...