Wygenerowano: 16 październik 2016, 17:05

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa Boga skierowanie do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia, które kościół przechowuje i jako Objawienie Boże podaje. Pismo Święte ma podwójnego autora: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali. Jest ono niezmienne i wieczne jak Bóg. Składa się z 72 ksiąg: Stary Testament- 45 ksiąg, Nowy Testament- 27 ksiąg.


W Biblii możemy znaleźć zapisy czym jest Pismo Święte, np.:2 List do Tymoteusza


Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości- aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu (2Tm 3,16-17)


Księga Psalmów


1 Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana,

prawym przystoi pieśń chwały.

2 Sławcie Pana na cytrze,

śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach.

3 Śpiewajcie Jemu pieśń nową,

pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!

4 Bo słowo Pana jest prawe,

a każde Jego dzieło niezawodne2.

5 On miłuje prawo i sprawiedliwość3:

ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.

6 Przez słowo Pana powstały niebiosa

i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego4.

7 On gromadzi wody morskie jak w worze:

oceany umieszcza w zbiornikach5.

8 Niech cała ziemia boi się Pana

i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata!

9 Bo On przemówił, a wszystko powstało;

On rozkazał, a zaczęło istnieć6.

10 Pan udaremnia zamiary narodów;

wniwecz obraca zamysły ludów.

11 Zamiar Pana trwa na wieki;

zamysły Jego serca - poprzez pokolenia.

12 Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan -

naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

13 Pan patrzy z nieba,

widzi wszystkich synów ludzkich7.

14 Spogląda z miejsca, gdzie przebywa,

na wszystkich mieszkańców ziemi:

15 On, który ukształtował każdemu z nich serce8,

On, który zważa na wszystkie ich czyny.

16 Nie uratuje króla liczne wojsko

ani wojownika nie ocali wielka siła.

17 W koniu zwodniczy ratunek

i mimo wielkiej swej siły nie umknie9.

18 Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją,

nad tymi, co ufają Jego łasce,

19 aby ocalił ich życie od śmierci

i żywił ich w czasie głodu.

20 Dusza nasza wyczekuje Pana,

On jest naszą pomocą i tarczą.

21 W Nim przeto raduje się nasze serce,

ufamy Jego świętemu imieniu.

22 Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie,

według ufności pokładanej w Tobie! Orędzia NMP
 
25 kwiecień 2017
 
25 marzec 2017
 
25 luty 2017
 
25 styczeń 2017
 
25 grudzień 2016
 
25 listopad 2016
 
25 październik 2016
 
25 wrzesień 2016
 
25 sierpień 2016
 
25 lipiec 2016
 
25 czerwiec 2016
 
25 maj 2016
 Dziennik
dzisiaj
 
Orędzie do Adama - Człowieka z 12 września 2010 r.
 
Wielkie, przerażające proroctwo Jana Pawła II
 
Córka lesbijek ujawnia brutalną prawdę
 
Lekarz zamordował kobietę z demencją
 
Zamach na WTC
 
Dziękuję, że mnie kochasz
 
Jezus zna twoje rany
 
Kolejka do nieba
 
Oddaj Jezusowi swoje problemy
 
Nephilim
wczoraj
 
Różaniec Święty
 
Jezu, oddaję Ci wszystkie moje troski
 
Jezus moim Panem
 
Pozwól sobie pomóc
 
Ks. Serafino Falvo: kilka słów na temat szatana
 
Politycy są moimi umiłowanymi uczniami ...
 
Mumia giganta
 
Piotr Glas - Homoseksualne małżeństwa
20 maj 2017
 
Cztery krwawe księżyce
19 maj 2017
 
Soros zdemaskowany w niemieckiej tv
23 kwiecień 2017
 
Komentarz: antyaborcjonista
18 kwiecień 2017
 
Komentarz: autor-2017
9 kwiecień 2017
 
Komentarz: człowiek-wiary
31 marzec 2017
 
Komentarz: moderator
 Kalendarz
w przygotowaniu ...