Znaki na niebie w czasach ostatecznych

Wygenerowano: 3 sierpień 2016, 20:26

Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy i głód i straszne widoki i znaki ogromne z nieba. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego

Łuk 21, 10-12


Brzmi znajomo? Bo ja mam wrażenie, że to wszystko się nagle wypełnia. Wiem, możesz powiedzieć, że wojny, prześladowania i trzęsienia ziemi są od zawsze, dlatego w tym artykule chcę zwrócić uwagę na znaki na niebie, przytoczę jeszcze jeden fragment:


I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale

Łuk 21, 25



Zaczynając od 2013 r nastąpi 8, a nawet 10 znaków na niebie


Znaki te poprzedzają bardzo ważne wydarzenie, jakim jest 70 rocznica powstania państwa Izrael. Liczba 70 ma bardzo duże znaczenie dla Boga i dla Żydów, gdyż 70 lat Żydzi spędzili w niewoli babilońskiej, 70 lat minęło od narodzin Chrystusa do zburzenia świątyni. Przypomnijmy, że w roku 1947 ONZ uchwaliło niepodległość Izraela. Przejdźmy do znaków.


28 listopada 2013 w pobliżu Ziemi przeleciała kometa Ison, nic w tym nie byłoby dziwnego, gdyby nie fakt, że kometa była najjaśniejszą kometą w historii. W tym dniu Żydzi obchodzili Święto Świateł (1 dzień miesiąca Hanuki)


15 kwietnia 2014 rozpoczęła się TETRADA, czyli 4 następujące po sobie zaćmienia księżyca, przypadające w czasie Bożych Świąt Żydowskich. W przeszłości kiedy pojawiała się tetrada, rozpoczynała się wojna przeciwko Izraelowi i Izrael wygrywał każdą z tych wojen.

Teraz Izrael zajmuje małą część ziemi obiecaną Abrahamowi, jednak wg Biblii Izrael zajmie Jordanię i część Arabii Saudyjskiej jako swoje dziedzictwo. Tak musi się dziać i tak się wydarzy. Możliwe, że tym razem Izrael ucierpi i poniesie pewne ofiary. Udało im się tego uniknąć w czasie I i II wojny Irackiej. Saddam Hussein odpalił na nich wiele rakiet, ale one spowodowały bardzo nieliczne ofiary w ludziach. Wygląda na to, że następna wojna będzie katastrofalna.

Tetrada z 1949 wiązała się z wojną w roku ’48. Tetrada z 2014 potwierdzi tą prawidłowość, jeżeli wojna nastąpi wkrótce po niej.

Obama planuje zaatakować Syrię. Syria zapowiedziała, że jeżeli zostanie zaatakowana to sama zaatakuje Izrael. To nie ma nic wspólnego z Izraelem, który nie atakuje Syrii, ale oni tak zapowiedzieli. Z kolei Iran zapowiedział, że jeżeli USA zaatakują Syrię, to Iran zaatakuje Izrael. Również Liban zapowiedział, że jak USA zaatakuje Syrię, to Liban zaatakuje Izrael. Stoimy na krawędzi bardzo katastrofalnego wydarzenia, które może rozpocząć się w każdej chwili. Ok powróćmy do tetrady.


Tetrada rozpoczęła się 15 kwietnia 2014, kolejne zaćmienie księżyca nastąpi 8 października 2014 w czasie święta Sukkot, które jest świętem Bożym nakazanym w Biblii. Potem 20 marca 2015 będzie miało miejsce całkowite zaćmienie Słońca, według kalendarza Żydowskiego będzie to 1 dzień Nisan, który jest religijnym dniem rozpoczynającym Nowy Rok. Żydowscy rabini uważają to za znak dla pogan. Czy w tym dniu może nastąpić pochwycenie kościoła? Bardzo możliwe.


Dzień Święta Trąb to również odpowiedni dzień na pochwycenie kościoła. 4 kwietnia 2015 kolejne krwawe zaćmienie w ramach tetrady. Nastąpi w czasie Święta Paschy.


13 września 2015 – częściowe zaćmienie Słońca, to będzie ok. 29 dnia miesiąca Elul, między tym dniem a pierwszym dniem Tiszri, to jest koniec starego roku i początek nowego. To będzie 7 rocznica ostatniego krachu ekonomicznego, a tamten krach nastąpił w 7 rocznicę poprzedniego. Patrząc na kalendarz gregoriański nie jesteś w stanie przewidzieć załamania rynku, ale kiedy patrzysz na Boży kalendarz to widzisz tam 29 dzień Elul i możesz pomyśleć, że może lepiej sprzedać akcje, ponieważ tego dnia na przestrzeni 7 lat, dwukrotnie wydarzyło się coś katastrofalnego. A następnej 7 rocznicy tego wydarzenia towarzyszyć będzie zaćmienie Słońca. Interesujące, prawda?


Czwarte zaćmienie księżyca w ramach tetrady wydarzy się 28 września 2015, czyli w czasie święta Sukkot. To będzie również tzw. “superksiężyc”. Superksiężyc jest bardzo szczególny i zdarza się bardzo rzadko. Ale wtedy będzie superksiężyc połączony z zaćmieniem księżyca, a to już na prawdę bardzo rzadkie zdarzenie. Ale to nie wszystko, ponieważ superksiężyc połączony z zaćmieniem księżyca wypada w dniu Bożego Święta. Coś zupełnie bez precedensu. Coś bardzo szczególnego oznaczonego na niebiosach.

Bóg stworzył słońce, księżyc, ziemię i gwiazdy, żeby wskazywały na jego Syna Jezusa Chrystusa. Ten znak jest bardzo znaczący, ale to jeszcze nie koniec.



Czy takie znaki na niebie to tylko przypadek?


Znak kobiety odzianej w słońce, mającej pod stopami księżyc, a gwiazdy wokół jej głowy. To będzie znak pocieszenia panny widziany z Jerozolimy 23 września 2017. Kiedy pierwszy raz o tym usłyszałem, pomyślałem że to bardzo ekscytujące. Ale później uświadomiłem sobie, że rok 2017 to rok jubileuszowy, jeśli chodzi o Jerozolimę. To będzie 50 rocznica odzyskania Jerozolimy przez Izrael w 1967 r. Jubileusz jest świętym czasem radości, określany jest mianem uwolnienia. Czy Bóg wie, że jest to rok jubileuszowy dla Jerozolimy? Oczywiście!

Pocieszona panna powstanie wypełniając znak, o którym mówi 12 rozdział Objawienia Jana. Będzie znak na niebie – kobieta odziana w Słońce, a księżyc pod jej stopami, 12 gwiazd wokół jej głowy. To będzie 50 rocznica odzyskania Jerozolimy.

14 maja 2018 Izrael będzie świętował rocznicę swojej niepodległości, według kalendarza Żydowskiego to nastąpi nieco wcześniej (19 kwietnia). Tak czy inaczej to będzie 70 rocznica powstania państwa Izrael. Wiemy, że upływ 70 lat jest ważną datą, gdyż taki okres Żydzi spędzili w niewoli babilońskiej, o czym mówi księga Daniela. Następnym razem, gdy się Żydzi zbuntowali, ponieważ nie uwierzyli w Mesjasza i go ukrzyżowali, popełniając przez to ciężki grzech, dlatego świątynia została zburzona w roku 70 n.e. Stało się tak, jak przepowiedział Chrystus: “kamień na kamieniu nie pozostał ze świątyni, który nie zostałby rozwalony”. Nie chodzi o wzgórze świątynne, czy o ścianę płaczu, ale o świątynię.

Przez 70 lat od zesłania swojego Syna, Bóg okazywał cierpliwość, ale wszystko to ostatecznie wypełniło się, a Żydzi zostali rozproszeni na niemal 2000 lat. Zbliżamy się do upływu kolejnego 70 letniego okresu.



Znaki na niebie to nie jest coś, co jesteśmy w stanie stworzyć. To zostało ustanowione.


Rok 2017 to nie tylko 50 rocznica wyzwolenia Jerozolimy. Jest to również 70 rocznica największego odkrycia archeologicznego w historii, czyli odkrycia zwojów znad Morza Martwego w 1947. Rok 2017 to 500 rocznica reformy protestanckiej z 1517 r, czyli słynne przybicie tez Marcina Lutra. Czy sądzisz, że Bóg zna tę datę? Bóg tak tym pokierował, że wcześniej wynaleziono druk, Bóg przygotował Europę na to, żeby Chrześcijanie zapłonęli ogniem przebudzenia. Zrozumieli, że nie mogą być zbawieni przez robienie dobrych uczynków, przez religię, tylko przez wiarę w doskonałe dzieło Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał. To była spontaniczna erupcja Ducha Świętego.

1517 rok to znacząca data nie tylko dla Chrześcijan, ale również dla Żydów. Turcy wtedy zdobyli Żydowską stolicę. I gdy Żyd na to spojrzy to wie, że jego własny Rabbi Juda Ben Samuel w ok. XII w. przepowiedział, że od czasu kiedy Jerozolima zostanie zdobyta przez pogańskie imperium, upłynie 10 jubileuszy, czyli dokładnie 500 lat.

I on to dokładnie przepowiedział: odrodzenie państwa Izrael w 1947, zdobycie Jerozolimy 1967, przepowiedział też, że na koniec 10 jubileuszy nastanie epoka “mesjańska”. Czym jest ten koniec 10 jubileuszy liczony od 1517 roku? Cóż wypada na rok 2017. My jako Chrześcijanie mamy swoje powody, aby wierzyć że ta data jest ważna ze względu na reformację, ale patrząc na swą własną historię Żydzi, mogą dostrzec wyjątkowość tego samego okresu czasu.



Czy te 8 znaków to za mało? Gotowy poznać 2 najbardziej powalające znaki na niebie w czasach ostatecznych?


Jowisz jest największą planetą Układu Słonecznego, zawsze nazywany był królewską planetą, oczywiście to ze względu na jej rozmiar, ale również dlatego, że ma związek z królem królów. On jest symbolem Mesjasza. Jowisz niedługo zrobi bardzo interesującą rzecz. Otóż królewska planeta wejdzie w łono panny 20 listopada 2016, a potem będzie się poruszał wstecz wewnątrz panny przez 41 tygodni, czyli przez okres trwania normalnej ciąży, a później urodzi, czyli opuści łono panny 9 września 2017. Jakie są szanse takiego zdarzenia?

Wiesz, że planety obserwowane z Ziemi nie poruszają się po niebie po dokładnych torach, ponieważ zarówno my jak i one poruszają się wokół Słońca. Dlatego patrząc na jakąś planetę wydaje się, że ona porusza się w jakimś kierunku, a potem zawraca i znów zmienia kierunek. Określa się to mianem pozornego ruchu wstecznego, czyli retrogradacji. Żadna inna z pośród 8 planet nie może poruszać się takim ruchem wewnątrz panny przez dokładnie 41 tygodni, czyli okres normalnej ciąży.

Jeżeli patrzymy na ten proroczy znaczący okres czasu, to Król wejdzie w łono panny i pozostanie tam przez okres normalnej ciąży i wyjdzie stamtąd w 2017. Wierzymy w to, że Jezus już raz przyszedł, ale jego powtórne przyjście pod pewnymi względami będzie przypominało odrodzenie. Mamy więc królewska planetę czyniącą coś bardzo niezwykłego wewnątrz gwiazdozbioru panny. Zdumiewające? Teraz napiszę coś co jest najbardziej niezwykłe.


Planeta X. Byłem co do tego bardzo sceptyczny, ale gdy przyjrzałem się dowodom postanowiłem się tym podzielić. Zdaniem wielu astronomów nadchodzi coś jeszcze innego, to coś określa się mianem “planety X”. To nie jest jakieś dziwne wyprorokowane ciało niebieskie, ale jest to planeta której astronomowie szukają od lat. Od setek lat.

Jestem przekonany, że istnieje ciało niebieskie, które przybywało już w przeszłości i za każdym razem gdy się pojawiało na niebie to towarzyszyło temu wydarzenie o biblijnych proporcjach.

Jeżeli wybierzemy wydarzenie biblijne, takie jak zatrzymanie się Słońca za czasów Jozuego, albo potop Noego, który trwał 150 dni to ciało krąży po rozciągłej eliptycznej orbicie, w swoim ruchu wychodzi poza system słoneczny i wraca do jego wnętrza. Ono przecina orbitę Ziemi poruszając się w te i z powrotem, a okres pomiędzy jednym a drugim przecięciem orbity Ziemi wynosi 150 dni. To jest zbieżne z potopem, oraz paroma innymi wydarzeniami i to również pokrywa się z obserwacjami astronomów, którzy dawno temu żyli w Chinach.

Dokonując pewnych obliczeń naukowcy sformułowali pewna prognozę. NASA również sporządziło na ten temat raporty. Chcesz poznać datę, w której przewidywane jest pojawienie się tej planety? Nikt nie jest do końca pewien, ale najbardziej prawdopodobne jest, że pojawi się ona 26 marca 2016 według Gilla Broussarda, który jest Chrześcijańskim astronomem.


Pojawienie się kolejnej planety z eliptyczna orbitą może spowodować nieprzewidywalne komety, asteroidy, oraz chmury odłamków. Jakieś 30 lat temu pojawianie się komet przewidywano, teraz mamy do czynienia z sytuacja, kiedy one się po prostu pojawiają. Pojawiają się asteroidy, których nie zauważył żaden sztuczny satelita. Wokół Ziemi krąży ponad 600 sztucznych satelitów, ale żaden z nich nie zauważył meteoru Czeliawickiego, który eksplodował ostatnio nad Rosją.

Wygląda to tak, jakby coś w kosmosie zostało wyrzucane i rzeczy ulegały perturbacjom. Przyczyną tego może być grawitacja zbliżającej się planety. Ta planeta może być przyczyną silnych trzęsień ziemi, osunięć ziemi, jak również uwolnienia metanu pod powierzchnia dna morskiego, być może dlatego giną stworzenia morskie, które widać na powierzchni. Naukowcy twierdzą również, że to może doprowadzić do 50kg gradu opisanego w Objawieniu. Nadchodzi jako jeden ze znaków na niebie i jedno z wydarzeń sądu. Jak dotąd nie było jeszcze tak wielkiego gradu.

Przyczyną tego może być ruch, który zakłóci bieguny ziemi. A to może sprowadzić zimę z północy nagle na południe w okolice równika. Jeżeli nastąpi taki nagły przeskok to wówczas cały poziom atmosfery może zamarznąć. Jeżeli by coś takiego nastąpiło, to na Ziemię nie spadłby deszcz ani grad, ale na głowy ludzi posypały by się solidne bryły lodu.

Czy to spowodowało by gniew na Boga i bluźnienie Bogu ze strony ludzi, którzy nigdy nie przypatrywali się znakom na niebie z księgi Objawienia? Sądzę, że tak, a przelot planety X jest w stanie spowodować coś takiego.

Jeśli to czytasz i te rzeczy się jeszcze nie dzieją, uwierz w Jezusa Chrystusa Nazareńskiego i przyjmij go jako swojego Pana i Zbawiciela, nie ufaj systemowi tego świata, ani antychrystowi. Oddaj życie Jezusowi, on wkrótce przyjdzie.



Kliknij i zobacz źródło strony

 Orędzia NMP
 
25 maj 2018
 
25 kwiecień 2018
 
25 marzec 2018
 
25 luty 2018
 
25 styczeń 2018
 
25 grudzień 2017
 
25 listopad 2017
 
25 październik 2017
 
25 wrzesień 2017
 
25 sierpień 2017
 
25 lipiec 2017
 
25 czerwiec 2017
 Dziennik
dzisiaj
 
Co mówią dusze czyśćcowe o Janie Pawle II ?
 
Patron Internetu i Programistów - Św. Izydor
 
Królowa
 
Królowa Nieba i Ziemi
 
Jezus moim ratownikiem
 
Bądź cierpliwy
 
Gram miłości
 
Jezu Ufam Tobie
 
Prawdziwy mężczyzna
 
Szacunek do drugiego człowieka
 
WTC zapada się
 
Modlitwa do Anioła Mądrości
 
3 modlitwy o uzdrowienie z depresji
 
Akt oddania swego życia Jezusowi
 
Danuta Holecka: Dzięki modlitwie dostaję wszystko!
 
Modlitwa o przemianę życia
 
Modlitwy do Ducha Świętego
 
Odkryła jak wyciągnąć tysiące dusz z Czyśćca
 
Potężna modlitwa o CUD przemiany życia
 
Telegram do św. Józefa
 Kalendarz
w przygotowaniu ...