Kiedy Pan Jezus stworzył anioły ?

Wygenerowano: 3 kwiecień 2017, 09:35

Anioły nie są wspomniane w Księdze Genesis, skąd zatem możemy się dowiedzieć, kiedy anioły zostały stworzone? Cóż, ani Genesis, ani żadna inna księga Pisma Świętego nie stwierdza konkretnie kiedy istoty anielskie zostały stworzone. Co jest pewne, to fakt, że stworzeniami, i że zostały stworzone i że posiadają początek istnienia. Są nieśmiertelne. Raz stworzone żyją na zawsze, lecz tylko Trójjedyny Bóg jest wieczny, bez początku i bez końca.


Łuk. 20:36 Nie mogą bowiem więcej umrzeć, bo są równi aniołom


Anioły są stworzonymi istotami.


Kol. 1:16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.


Hebr. 1:7 O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia.


Niektórzy sugerują, że musiały zostać stworzone szóstego dnia, ponieważ to szóstego dnia Bóg stworzył człowieka, a anioły, zgodnie z Księgą Hebrajczyków, zostały stworzone jako duchy służebne, wysłane w celu służenia tym, którzy odziedziczą zbawienie.


Hebr. 1:14 Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?


A ponieważ były stworzone aby służyć ludziom otrzymującym zbawienie, musiały być stworzone razem z nimi szóstego dnia. Uważam to za bardzo słaby argument, ponieważ to nie wszystko co aniołowie robią. One nie tylko służą świętym. W rzeczywistości gdy przeczytamy 4 i 5 rozdział Księgi Objawienia, zobaczymy tam anioły uwielbiające Boga.


Psalm 148:2 Chwalcie go, wszyscy jego aniołowie; chwalcie go, wszystkie jego zastępy.


Łuk. 2:13 I zaraz z aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga


Obj. 4:8 Każde zaś z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł dokoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem i nocą mówią: Święty, święty, święty, Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest, i który ma przyjść.


Obj. 5:11-12 11 Zobaczyłem też i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i stworzeń, i starszych, a liczba ich wynosiła dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy i tysiące tysięcy; 12 Mówiących donośnym głosem: Godzien jest Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.


Przede wszystkim i przez całą wieczność anioły będą uwielibać Boga. Zatem ze względu na ich rolę właściwym będzie powiązać ich stworzenie z momentem, w którym mogłyby zacząć oddawać cześć i wieblić Boga. Definitywnie widzimy je w Księdze Objawienia uwielbiające Boga w czasie zakończenia historii znanego nam świata, zdaje się zatem prawidłowym, że czciły Boga na początku jego historii.


Prawdę mówiąc jest jeden fragment Pisma, do którego możemy się zwrócić.


Hiob 38:4-7 Gdzieżeś był, kiedym Ja zakładał grunty ziemi? Powiedz, jeźliże nasz rozum. 5 Któż uczynił rozmierzenie jej? powiedz, jeżli wiesz; albo kto sznur nad nią rozciągnął? 6 Na czem są podstawki jej ugruntowane? albo kto założył kamień jej węgielny? 7 Gdy wespół śpiewały gwiazdy zaranne, a weselili się wszyscy synowie Boży.


Mówi on nam, że anioły były obecne w czasie, gdy Bóg zakładał fundament ziemi i cieszyły się z tego powodu. Mogło to zatem być dnia pierwszego, o ile fundamenty ziemi oznaczają pierwotną bezkształtną i pustą ziemię, która jeszcze nie była uformowana. Jeśli fundamenty w sensie pierwiastków i komponentów jakie tam były, z nienadanymi końcowymi formami, wtedy anioły mogły być stwożone w tym czasie. Psalm 104 daje nam tego zapis


Psalm 104:2-5 2 Okryłeś się światłością jak szatą, rozciągnąłeś niebiosa jak zasłonę. 3 Zbudowałeś na wodach swoje komnaty, czynisz obłoki swym rydwanem, chodzisz na skrzydłach wiatru. 4 Czynisz swoich aniołów duchami, swe sługi ogniem płonącym. 5 Założyłeś fundamenty ziemi, tak że się nigdy nie zachwieje.


Psalm ten mówi o Bożym świetle w czasie pierwotnego procesu kreacji i wspomina o aniołach zaraz przed odniesieniem się do położenia fundamentów ziemi.


Zatem, jesli Boże światło odnosi się do wersu o stworzeniu światła (1 Mojż. 1:3 I rzekł Bóg: Niech będzie światłość; i stała się światłość) jakie miało miejsce pierwszego dnia, po którym następuje założenie fundamentów ziemi, co oznacza, że ukształtowanie ziemi dzieje się dnia trzeciego, może być tak, że anioły zostały stworzone po stworzeniu światła i przed stworzeniem fundamentów ziemi, w znaczeniu kształtowania ziemi, jakie miało miejsce dnia trzeciego.


Takie oto mamy ewentualności; wierzę jednak, że anioły zostały stworzone przez Boga raczej przed pełnym stworzeniem ziemi jaki jest opisany w pierwszym dniu stworzenia, aby mogły wielbić Boga czyniącego to, z pewnością zostały stworzone przed ukształowaniem ziemi w dniu trzecim, gdy ziemia została oddzielona od wody.


Kliknij i zobacz źródło strony

 Orędzia NMP
 
25 maj 2018
 
25 kwiecień 2018
 
25 marzec 2018
 
25 luty 2018
 
25 styczeń 2018
 
25 grudzień 2017
 
25 listopad 2017
 
25 październik 2017
 
25 wrzesień 2017
 
25 sierpień 2017
 
25 lipiec 2017
 
25 czerwiec 2017
 Dziennik
dzisiaj
 
Proroctwa 10-letniego Sławika
 
Natuzza Evolo - żona, matka, stygmatyczka
 
Królowa
 
Królowa Nieba i Ziemi
 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 
Brońmy się przed pozorami miłości
 
Cierpienie jest zawsze próbą
 
Anioł pojawił się po wyborze papieża Franciszka
 
Cierpienie duszy
 
15 Obietnic za odmawianie Różańca Świętego
 
Co Szatan mówi o różańcu ?
 
Koronka do Miłosierdzia Bożego
 
Modlitwy do Ducha Świętego
 
Nowenna Pompejańska
 
Potężna modlitwa o CUD przemiany życia
 
Zbiór modlitw i krucjat
wczoraj
 
Miłość nawraca serca
 
Kto we mnie wierzy, Jana 14,12-14
 
Kłamcy
 Kalendarz
w przygotowaniu ...