Wygenerowano: 14 styczeń 2017, 17:14

Sługa Boża; siostra Medarda (Zofia Wyskiel), wielka polska mistyczka mówi nam tutaj, że została przeniesiona przez Pana Jezusa za swego życia duchem i ciałem do najsroższego czyśćca, gdzie widziała przerażające męki, określone poniżej:


1. Najwięcej cierpiały kobiety, które przez swoją kokieterię i wyuzdanie zdradzały mężów a innych mężów odciągały od ich żon i ogniska domowego, mimo, że te rodziny żyły przedtem przez wiele lat w najlepszej zgodzie. Takie kobiety, które nazwad można diabłami a nie kobietami, które potrafiły rozbid swoje ogniska domowe, cierpią tutaj najwięcej. Twarze ich, które były powodem do ciągłego grzechu są powykrzywiane, istne karykatury! Nawet w tej chwili widzę takie dusze, są ohydnie szpetne, że nie mogę rozeznad czy to szatan-diabeł czy dusza; coś podobnego do szatana – istne monstrum.


2. Widziałam w czyśdcu także dusze ludzi, które zerwały święty Sakrament Małżeostwa. Dusze te związane są jakby ognistymi łaocuchami… chcą oderwad się od siebie, aby byd swobodne, ale to jest niemożliwe. Im więcej chcą się oderwad tym bardziej cierpią… bo się szarpią… Cierpienie – to jest okropne! Gdzie jedna dusza się ruszy tam druga iśd musi za nią?


3. Widziałam inne osoby, które zerwały Sakrament Małżeostwa żyjąc w rozpuście, popełniając grzech wiarołomstwa przez powtórne związki cywilne, nielegalnie żyjąc cudzołożyli ciągle popełniając grzech śmiertelny. Osoby te były w świętokradztwie. Dusze ich wtrącone były w takie otchłanie, że patrzyłam z przerażeniem i myślałam, że to dno piekła… Panowały tam okropne ciemności. Pytałam, dlaczego są takie ciemności? Dlatego, że miały okazję przejrzed, a były zaślepione, bo i Kościół je nawoływał i wiedziały, że źle postępują…


4. Miałam straszne widzenie dusz cierpiących w czyśćcu, które traciły swoje dzieci… Widziałam je jak stały, a było ich bardzo wiele a wkoło nich małe kościotrupki i czaszki… Ciągle miały je dookoła przed oczyma i nie mogły ich z oczu stracid, bo gdziekolwiek się obróciły, te czaszki o strasznym wyglądzie ciągle do nich przystępowały, jako straszne widma… Matki te miały na rękach jakieś szmaty i zasłaniały sobie oczy i całą głowę. Z chwilą jak zakrywały głowę i oczy, aby ich nie widzied, chusty te nasiąkały krwią i zalewały je tak, jakby na nie spadała fala krwawego deszczu… Matki te strasznie jęczały… Jęk był taki koszmarny, jakoby to była rzeź czy coś podobnego i okropnego, co nie da się słowami opisad. Niektóre widziałam, że ścinano im głowy a te głowy z powrotem im odrastały, aby na nowo się męczyd… W rękach ich było pełno krwi… Krew przelewała się z ich rąk. Dane mi było do zrozumienia, że jest to cierpienie za morderstwa, za mordowanie własnych dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat. Słyszałam nad nimi głosy, że zwierzęta nie były do takich morderstw zdolne jak człowiek, który stworzony jest na obraz i podobieostwo Boże… Zabijając te niewinne istoty zabijają Samego Boga i stają się bogobójcami, bo dusza embrionu i niemowlęcia to odbicie Boga. Zabijając przeszkadzają Bogu w spełnieniu Jego zamiarów w stosunku do tych dusz, ileż tu na ziemi miałby z nich chwały i jak wiele uwielbienia przez całą wiecznośd, w której by Go te dusze wysławiały. A teraz, przez wolną wolę, którą Bóg daje człowiekowi patrzed musi na zbrodnie i zabójstwa niewinnych dzieci…


5. Widziałam dusze lekarzy, którzy przyczynili się do tych zbrodni i sami byli zbrodniarzami jak Kain. Widziałam takich, którzy te zabiegi czynili dla zysku. Widziałam, że ich pieniądze były takie jak judaszowskie, za zabicie Boga. Oni także Boga zabili; w duszy dziecięcia a zapłata to 30-ci srebrników judaszowskich. Widziałam jak wielu z nich szło po wysokiej górze, jakby szklanej z workiem pieniędzy. Niektórzy byli już na samym szczycie, inni w połowie drogi. Potem spadali, pieniądze rozsypywały się z tych worków a oni znowu wracali i znowu szli zbierad pieniądze… i znowu wspinali się na tę górę i znowu staczali się w dół… Męka ich była straszna i byli bezradni, nie mogli sobie nic pomóc… Potem widziałam wysokie kamienie. Oni stali pod kamieniami a domy te zwalały się na nich i byli jak zdruzgotani. Byłam pewna, że wszyscy są zabici, ale nie, wychodzili spod gruzów, wspinali się na pozostałe mury i brak im było powietrza, dusili się. Dane było mi zrozumied, że to są domy kupowane za nieuczciwe pieniądze. Widziałam wielu lekarzy, którzy mieli noże w rękach i jakby chcieli zabić samych siebie. Przebijali siebie a jednak żyli. Wielka to była dla nich męka a tym bardziej, że był lęk przed śmiercią, przed tym, że sami muszą się zabid a jednak zabid się nie mogli.


6. Pytałam się tych dusz, które w tak ciężkich pokutach widziałam, dlaczego mimo takich zbrodni nie są potępieni a są w czyśdcu – odpowiedzieli, że mimo wszystko mieli w godzinie śmierci akt skruchy i wiele dobrych uczynków poza sobą. Na przykład – lekarze otrzymali wiele miłosierdzia za okazane miłosierdzie i poświęcenie się dla chorych… Niech każdy weźmie to pod uwagę, że to tylko nadzwyczajna łaska, że otrzymali ten akt skruchy, a nie wiemy czy ją każdy otrzyma.Gdybym nie wiedziała, że to jest czyściec, gdzie oprowadza mnie Anioł Boży, to naprawdę myślałabym, że to piekło.


Słyszę jakieś krzyki, jakieś wycia. Lecę w przepaśd najgłębszą, wydostaję się z niej i znowu lecę w tę przepaśd. Pomyślałam sobie jakże straszną jest rzeczą wpaśd w ręce Sprawiedliwości Boga.


Widzę tu jednak wielką Sprawiedliwośd Boga Ojca, ale i zarazem wielkie Miłosierdzie Boże, że dusze te nie są w piekle a to, dlatego, że inne dusze modliły się o ich nawrócenie.


Najwięcej przebłagania wyjednały dusze ukryte, zwłaszcza w klasztorach klauzurowych, gdzie odmawiają sobie wszystkiego, nieraz nawet światła dziennego… Tak samo dusze ofiarnej miłości, dusze pokorne, często służące, które w ukryciu modliły się o nawrócenie i wielkie ofiary ponosiły za dusze grzeszników. One to uratowały te dusze, że wybłagały im akty skruchy i żalu, że nie zostały potępione.Zobaczcie jak Siostra Medarda błaga i prosi żyjące dusze dzieci Bożych, które tak ciężko grzeszą i obrażają Boga Wszechmogącego; jak wyżej wspomniane: W Imię Święte Boga Sprawiedliwego i w Imię Święte Boga Miłosiernego; proszę zaniechajcie tej drogi zatracenia dopóki macie jeszcze czas. Nadejdzie chwila, że przez straszne grzechy wasze cały doczesny świat będzie karany!


Kliknij i zobacz źródło strony

 Orędzia NMP
 
25 maj 2018
 
25 kwiecień 2018
 
25 marzec 2018
 
25 luty 2018
 
25 styczeń 2018
 
25 grudzień 2017
 
25 listopad 2017
 
25 październik 2017
 
25 wrzesień 2017
 
25 sierpień 2017
 
25 lipiec 2017
 
25 czerwiec 2017
 Dziennik
dzisiaj
 
Co mówią dusze czyśćcowe o Janie Pawle II ?
 
Patron Internetu i Programistów - Św. Izydor
 
Królowa
 
Królowa Nieba i Ziemi
 
Jezus moim ratownikiem
 
Bądź cierpliwy
 
Gram miłości
 
Jezu Ufam Tobie
 
Prawdziwy mężczyzna
 
Szacunek do drugiego człowieka
 
WTC zapada się
 
Modlitwa do Anioła Mądrości
 
3 modlitwy o uzdrowienie z depresji
 
Akt oddania swego życia Jezusowi
 
Danuta Holecka: Dzięki modlitwie dostaję wszystko!
 
Modlitwa o przemianę życia
 
Modlitwy do Ducha Świętego
 
Odkryła jak wyciągnąć tysiące dusz z Czyśćca
 
Potężna modlitwa o CUD przemiany życia
 
Telegram do św. Józefa
 Kalendarz
w przygotowaniu ...