Orędzie do Adama - Człowieka z 12 września 2010 r.

Wygenerowano: 15 kwiecień 2017, 17:15

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: Nie spoglądajcie ani na Wschód ani na Zachód. Ameryka chce sprzedać was i oddać pod wpływ Rosji, która dąży do militarnej ekspansji.Drogie polskie dzieci, ofiarujcie wasze modlitwy za waszą ojczyznę i bądźcie prawdziwymi obrońcami wiary, ponieważ Bóg pragnie od was świadectwa, abyście mogli je przekazać innym narodom.


Polska stała się teraz polem walki, która toczy się pomiędzy Wschodem a Zachodem. Nie bądźcie naiwni i nie wierzcie w to, co chce wam wmówić propaganda przeciwna waszej suwerenności a przede wszystkim wiary. Z jednej strony wasz kraj został wciągnięty w liberalny nurt walczący z prawdziwą wolnością i stawia swoje cele w walce przeciwko Bożym prawom i przykazaniom, a z drugiej strony sami ulegacie coraz bardziej temu wszystkiemu, co pozbawia was godności dzieci Bożych.


Nie spoglądajcie ani na Wschód ani na Zachód. Ameryka chce sprzedać was i oddać pod wpływ Rosji, która dąży do militarnej ekspansji. By wprowadzić jeden światowy rząd słudzy bestii opracowali plan, który został już ściśle dopracowany, by doprowadzić do podziału na dwie strony konfliktu. Zadaniem Ameryki jest doprowadzić do kryzysu światowego, by osłabić ekonomicznie państwa Europy, by w ten sposób Rosja mogła dyktować warunki w sprzedaży surowców naturalnych.


To wszystko zostało zaplanowane, aby powstały tylko dwa obozy wpływów na całym świecie, ponieważ w ten sposób można łatwiej doprowadzić do jednego światowego rządu i wprowadzić kontrolę nad światem. Ten plan realizuje się właśnie teraz. Jedynym krajem, który stoi jeszcze na przeszkodzie tego zaplanowanego podziału, jest wasz kraj. Pomimo tego, że wasi rządzący okazali się zdrajcami ojczyzny i wkrótce sami uznają się oszukanymi, to potężną bronią, i tym, co powstrzymuje jeszcze globalne działanie bestii, jest wasza wiara.


Aktualność intronizacji Chrystusa Króla w waszej ojczyźnie jest bardzo nagląca, ponieważ siły ciemności czynią wszystko, by nie dopuścić do tego, ponieważ ta sprawa ukazałaby ich klęskę. Niestety wielu hierarchów lekceważy tę sprawę, ponieważ są zaślepieni i nie chcą widzieć niebezpieczeństwa w wymiarze nie tylko religijnym, lecz również społecznym. Intronizacja poza aspektem religijnym ma przecież ogromne konsekwencje społeczne. Wielu biskupów zachowuje się właśnie tak, jak tego życzą sobie wrogowie Kościoła, którzy tak wiele mówią o tolerancji i wolności. Pamiętajcie jednak, że BÓG jest Panem narodów. To ON prowadzi was poprzez historię i pośród dziejów wszystkich narodów.


Dlatego musicie pamiętać o waszym powołaniu, aby dać przykład wiary szczególnie w Europie, która duchowo umiera. Waszą mocą jest krzyż, który zawsze wskazywał drogę do zwycięstwa. Dlatego w obecnej chwili dziejowej musicie głosić wiarę narodom w Chrystusa Zmartwychwstałego i Tryumfującego ponad narodami. Tak umocnicie waszą wiarę. Przecież wy nie musicie nikogo pytać, aby utworzyć zapis o waszej pobożności i odwoływania się do wiary katolickiej! To jest pułapka! W takich kryteriach nie można spoglądać w przeszłość, lecz w przyszłość, która ukaże wierność narodów wobec ich dziedzictwa. Rządzący Europą wykreślając BOGA z historii używają tej samej sztuczki, którą stosowali już wielcy przegrani. Pamiętajcie, że to nie oni decydują o waszej wierze, zaangażowaniu i pobożności, lecz wy sami, którzy tworzycie naród. Błogosławię wam w Imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.


Jesteście teraz świadkami próby, jaka spadła na wasz naród. Jest to próba wolności i odpowiedzialności za dziedzictwo nie tylko historyczne, lecz także powołania waszego narodu w całej historii zbawienia. Każde pokolenie poddawane jest próbie, w takiej mierze, w jakiej odpowiada na Boży Plan zbawienia wobec narodów.


Musicie zdać sobie sprawę, że wasze powołanie – jako narodu – jest wpisane w dzieje Kościoła i Europy. Wasz naród otrzymał misję dziejową, by dać świadectwo wiary i wierności Ewangelii wobec innych narodów. Historia pokazuje, jak wiele razy uratowaliście Europę przed zalewem pogaństwa, przed ateistyczną nawałnicą, aby cały Zachód mógł cieszyć się wolnością. Nie wolno wam jednak zapomnieć, że te wszystkie doświadczenia zwycięstw pod Chocimiem (1676), Wiedniem (1683), Warszawą (1920) dokonały się za wstawiennictwem Maryi, którą obraliście za Królową waszego narodu – połączonych ziem Korony Polskiej.Teraz możecie dokonać jeszcze więcej, by pokonać zalew zła, jeśli uczynicie Jezusa Króla Wszechświata – Królem waszej ojczyzny.


On sprawi, że pokonacie wrogów, którzy szerzą neopogaństwo: liberalizm i wojujący ateizmu. Sami nie pokonacie tej siły bestii, która została wypuszczona i „dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem” (Ap.13,7). To może uczynić Chrystus Król – Pan Panów i Król królów, który obroni waszą ojczyznę jako swojej własności. Aby wypełniła się ta obietnica, musicie wypełnić warunek, który został wam postawiony – musicie pozostać wierni Maryi i Ewangelii, głoszonej przez Kościół. Tego powinni być świadomi rządzący jak również hierarchowie Kościoła. Na nich spoczywa odpowiedzialność. Rządy się zmieniają, lecz nauka Kościoła pozostaje niezmienna we wszystkich aspektach jego nauczania.


Są w waszym Kościele hierarchowie, którzy dla uzyskania tytułów stali się poddanymi ideologii rządzących. Są tacy, którzy zupełnie nie rozumieją, że oddanie należnej czci Bogu na kolanach, jest drogą do odnowy narodu. Dlatego musicie modlić się za waszych przewodników duchowych, ponieważ hierarchowie są podzieleni. Nie mówią jednym zdaniem w obronie narodu, a to jest znak, że nie są gotowi na przyjęcie Królestwa Chrystusowego na waszej ziemi. Oni nie są przygotowani na słuchanie ludu Bożego, ponieważ nie wielu z nich integruje się z nim. Niestety stali się ofiarą ataków i ulegli pokusie i wpadli w sidła politycznych intryg, ponieważ przeciwnik także doskonale wie, że kiedy „uderzy się w pasterza, to rozproszą się owce”. (por (Mt 26,31)


Módlcie się za waszych pasterzy, módlcie się za Kościół w waszej ojczyźnie. Nie odwracajcie się od Kościoła, bo musicie pamiętać, że wszyscy jesteście poddawani próbie – także i hierarchowie. Oni także powinni mieć świadomość, że są pasterzami narodu, który został wybrany i powołany do dawania świadectwa innym narodom. I w tej próbie oraz w tym czasie powinni utożsamiać się ze swoim narodem dla ratowania jego moralności a przede wszystkim wierności wobec ślubowań i Bożych praw.


Błogosławię was w Imię Ojca i Syna Ducha Świętego.


Kliknij i zobacz źródło strony

 Orędzia NMP
 
25 maj 2018
 
25 kwiecień 2018
 
25 marzec 2018
 
25 luty 2018
 
25 styczeń 2018
 
25 grudzień 2017
 
25 listopad 2017
 
25 październik 2017
 
25 wrzesień 2017
 
25 sierpień 2017
 
25 lipiec 2017
 
25 czerwiec 2017
 Dziennik
dzisiaj
 
Poznaj 5 rzeczy, których żałują umierający ludzie…
 
Brońmy się przed pozorami miłości
 
Miłości bez krzyża nie znajdziecie
 
Miłość nawraca serca
 
Musicie być silni miłością
 
Wstań i idź wyprostowany
 
Anna Golędzinowska - Ocalona z piekła
 
Lech Dokowicz - Szatan złożył mu propozycję
 
15 Obietnic za odmawianie Różańca Świętego
 
3 modlitwy o uzdrowienie z depresji
 
Danuta Holecka: Dzięki modlitwie dostaję wszystko!
 
Modlitwa o przemianę życia
 
Módl się ile możesz za konających
 
Odkryła jak wyciągnąć tysiące dusz z Czyśćca
 
Potężna modlitwa o CUD przemiany życia
 
Bądźmy naśladowcami Jezusa Chrystusa
 
Dobroć Boża
 
Idź za Jezusem
 
Modlitwa to najlepsza broń
 
Módl się i ufaj
 Kalendarz
w przygotowaniu ...